کابل ,مقابل ,محمود ,دریای کابل

پُل محمود خان کابل

دریای کابل از آغاز تا انجام هفت صد کیلومتر طول دارد . معاونین زیادی انرا تا پایان همراهی مینمایند . روی دریای کابل پُر از پل ها است. تنها در شهر کابل ؛ می‌توان از پل‌های معروف مثل : پل خشتی، پل سرخ، پل آرتل، پل حسن خان ، پل گذرگاه ( گل محمد غوث خان ) ، پل جمهوری ، پل ریشخور، پل سوخته، پل شاه دوشمشیره ، پل تیمور شاهی( پل لرزانک مقابل اندارابی و باغبان کوچه ) ، پل یک پیسگی( مقابل مرادخانی و باغ علیمردان ) پل لرزانک یا پل آسمایی ( مقابل مطبعه صکوک و قلعه هزاره های چنداول ) ، پل باغ عمومی ، پل مکروریان ، پل چرخی ، پل شینه ... و پل محمود خان نام برد.

منبع اصلی مطلب : افغانستان فردا
برچسب ها : کابل ,مقابل ,محمود ,دریای کابل
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : پُل محمود خان کابل