کابل ,شیوه ,زندان ,شیوا ,معبد شیوا ,زندان شیوه ,کابل زندان ,اشنای کابل

 

زندان های نا اشنای کابل
زندان شیوه کی :
مقدمه :
شیوه کی نام آشنا برای شهریان کابل است این قریه در جنوب کابل درست 9 یا ده کیلومتر از شهر کابل فاصله دارد. در مورد وجه تسمیه شیوه کی باید به تاریخ کابل شاهان و هندوشاهان رجوع کنیم که شیوا را پرستش مینمودند و بزرگترین معبد شیوا تا سالهای قبل در این محل پا برجا بود . احتمالا" نام شیوه کی از همین معبد شیوا گرفته شده است .

منبع اصلی مطلب : افغانستان فردا
برچسب ها : کابل ,شیوه ,زندان ,شیوا ,معبد شیوا ,زندان شیوه ,کابل زندان ,اشنای کابل
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : زندان های نا اشنای - کابل زندان شیوه کی :